Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Stowarzyszenie   »   Władze
Władze

Władzami Stowarzyszenia Zespół Folklorystyczny LAZURKI są:

  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Zespół Folklorystyczny LAZURKI to najważniejszy organ. Zwoływane rokrocznie, decyduje o kluczowych kwestiach dla naszej działalności. Walne Zgromadzenie stanowią wszyscy Członkowie Stowarzyszenia.

Zarząd wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków jest organem wykonawczym. Odpowiada za codzienne działania stowarzyszenia, zarządza Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz. W jego skład wchodzą:

  • Renata Krzypkowska – Prezes Zarządu
  • Magdalena Cebulska – Sekretarz Zarządu
  • Anna Ptaszek – Członek Zarządu
  • Mateusz Sienkiewicz-Wrona – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna jest statutowym organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, w której skład wchodzą:

  • Elżbieta Dąbrowska
  • Lucyna Mongird
  • Joanna Paczek
Podział grup i rozkład zajęć w sezonie artystycznym 2018/2019
Podział grup i rozkład zajęć w sezonie artystycznym 2018/2019
Przekaż darowiznę!
Przekaż darowiznę!
LAZURKI na facebook’u!
LAZURKI na facebook’u!
LAZURKI na YouTube!
LAZURKI na YouTube!
PITy 2017
PITy 2017
PITax.pl
PITax.pl