Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Seems Different
Seems Different

Przedstawiamy opis projektu zrealizowanego w ramach programu Erasmus+ którego Zespół Folklorystyczny LAZURKI był beneficjentem. Zachęcamy do zapoznania się efektami jakie udało się nam wypracować.

logo-seems-different-5

Zarówno w mediach jak i na portalach społecznościowych, coraz częściej rozpowszechniane są relacje z wydarzeń o podłożu rasistowskim czy ksenofobicznym. Częstotliwość takich zachowań rośnie. Przybierają one coraz bardziej agresywną i niebezpieczną formę. Coraz powszechniejsza jest także obojętna postawa obserwatorów na to zjawisko. W sieci, wśród komentarzy internautów, można znaleźć nawet słowa akceptacji dla tego typu zachowań. Są to problemy społeczne i polityczne, które nie są dla nas zrozumiałe. Zawiłości historyczne i ekonomiczne są dodatkową przeszkodą w zrozumieniu problemu. Szkoła, w której młodzież spędza większość czasu, powinna być miejscem przyjaznym każdemu. Często jest jednak miejscem głupich komentarzy, miejscem, w którym przejawia się wrogość i nietolerancja. Wiele zachowań rodzi się z niezrozumienia. Szkoła nie daje w tym temacie lekcji, nie udziela wskazówek jak radzić sobie z problemem. Nie wyjaśnia mechanizmów i konsekwencji migracji, mieszania się kultur i narodów pomiędzy państwami. Nie ma w niej miejsca na dyskusje światopoglądowe i wypracowanie własnego zdania. Jeśli temat jest już poruszany to zazwyczaj w postaci odgórnie narzuconej idei. Wykluczenie, prześladowanie, nietolerancja to problemy na które młodzież nie znajduje dzisiaj odpowiedzi.

Głównym celem naszego projektu jest było promowanie postawy otwartości i tolerancji wśród naszych rówieśników.  Ten cel chcieliśmy osiągnąć za pomocą nakręconych przez nas i udostępnionych w Internecie krótkich filmików. Aby osiągnąć ten cel najpierw musieliśmy zrozumieć problem i wypracować własny pogląd, a na podstawie zebranych doświadczeń napisać scenariusze i nakręcić nasze spoty. W tym celu przeprowadziliśmy serię symulacji w czasie zorganizowanej wymiany.

plakat-miks

Uczestnikami wymiany były dwie grupy młodzieży z Polski i Litwy w wieku 13-20 lat. Wymiana odbyła się między 23 do 30 czerwca 2018 roku w Murzasichlu na Podhalu. Nasza wymiana odbyła się dzięki współpracy dwóch organizacji skupiających w swoich szeregach głównie młodzież szkolną – pasjonatów tańców ludowych. Po stronie polskiej było to stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny LAZURKI a po stronie litewskiej stowarzyszenie Hobby Folk.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z PROJEKTU

Czas wymiany podzieliliśmy na dwie części. W pierwszej empirycznej, podczas wielu działań opartych na edukacji poza formalnej zebraliśmy doświadczenia i przemyślenia dotyczące odmienności, otwartości, tolerancji i empatii. Na podstawie wszystkich doświadczeń i przemyśleń, w drugiej części – twórczej, w czasie kreatywnych sesji napisaliśmy konspekty i nakręciliśmy krótkie filmy – spoty promujące.

Przeprowadzone działania wymagało otwarcia się na wiele nowych metod pracy, opartych na metodach edukacji pozaformalnej, tak bardzo rzadko wykorzystywanych dzisiaj w szkole. Dzięki temu rozwinęliśmy wiele umiejętności miękkich. Zgromadziliśmy nowe doświadczenia, pogłębiliśmy swoją wiedzę o krajach partnerskich oraz wiedzę fotograficzno-filmową.

Efekty naszych symulacji, czyli nasze przemyślenia, idee warte rozpowszechniania skierowaliśmy w postaci nakręconych filmików do naszych rówieśników. Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi sześcioma naszymi filmowymi produkcjami:

Podział grup i rozkład zajęć 2023/24
Podział grup i rozkład zajęć 2023/24
LAZURKI na facebook’u!
LAZURKI na facebook’u!
LAZURKI na YouTube!
LAZURKI na YouTube!
PITy 2021 Asystent
PITy 2021 Asystent
PITax.pl
PITax.pl